Ocena brak

Fale globalizacji - II fala globalizacji

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Została zapoczątkowana w drugiej połowie XIX wieku przez rewolucję przemysłową.

-charakteryzowało ja dążenie kilku państw, dysponujących przewagą przemysłową i militarną, do tworzenia imperiów kolonialnych,

-w okresie międzywojennym –pierwsze symptomy wygasania drugiej fali,

-prawo imigracyjne było mniej restrykcyjne niż obecnie, ruchliwość siły roboczej była porównywalna do możliwości przemieszczania się kapitału-powodowało to koncentrację kapitału i siły roboczej w państwach najbardziej zaawansowanych gospodarczo, co wzmagało nierówności pomiędzy różnymi regionami świata – ten drastyczny wzrost nierówności powodował stopniowe zanikanie tej fali,

Ostateczne zaniknięcie nastąpiło po zakończeniu IIwojny światowej, kiedy to rozpadły się imperia kolonialne i porządek światowy przybrał kształt bipolarny,

Podobne prace

Do góry