Ocena brak

Fale globalizacji - I fala globalizacji

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

XV i XVI wiek w czasie wielkich odkryć geograficznych. Odkrycie Ameryki, rozpoznano wybrzeża Afryki i wytyczono wokółafrykańska drogę do Indii.

Po raz pierwszy świat został dostrzeżony jako całość, zawiązały się pierwsze relacje między izolowanymi do tej pory kulturami (po raz pierwszy dyfuzja kulturowa nabrała globalnego rozmachu i wymiana handlowa),

-po raz pierwszy zarysował się podział na centrum i peryferie,

-niosła ona za sobą przemoc, rozpoczynała się era kolonialna- powstają pierwsze korporacje handlowo-przemyslowe. Napływ towarów z peryferii wywołał inflację w metropoliach, co w konsekwencji spowodowało przyspieszenie procesu kolonizacji nowych terytoriów. Nowe obszary traktowane były jako obszar podboju lokalnych kultur.

Podobne prace

Do góry