Ocena brak

Fałdy lub słupy odbytnicze

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Fałdy lub słupy odbytnicze (columnae rectales s. Morgagnii). W części kroczowej wznosi się pionowo 5—10 podłużnych fałdów błony śluzowej około 2 cm wysokich, tzw-. fałdów odbytniczych; ich dolne końce sięgają do pierścienia odbytniczego. Od góry ku dołowi fałdy odbytnicze stają się wyższe, szersze i każdy z nich łączy się dolnym końcem z obu sąsiednimi łukowatymi fałdzikami błony śluzowej (plicae semilunares), które ograniczają małe zagłębienia, otwarte ku górze; zagłębienia te nazywamy zatokami odbytniczymi (sinus rectales). W fałdach odbytniczych znajdują się silniejsze pasma podłużne mięśniówki i obiite sploty żylne. Pasma podłużne mięśniówki pochodzą częściowo z włókien blaszki mięśniowej błony śluzowej, częściowo z włókien warstwy podłużnej błony mięśniowej, przebijających warstwę okrężną; pasma podłużne tworzą podłoże fałdów odbytniczych.

Podobne prace

Do góry