Ocena brak

Fałdy kieszonki krtaniowej

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Fałdy kieszonki krtaniowej (plicae tentriculares) mają nierówny zazębiony brzeg; ich szeroki dolny kraniec tworzy ścianę górną kieszonki krtaniowej. Fałdy kieszonki krtaniowej zawierają część dolną błony czworokątnej wraz z więzadłem kieszonki, włókna mięśniowe (m. kieszonki krtaniowej) i gruczoły krtaniowe. Fałdy kieszonki krtaniowej nic biorą udziału w wytwarzaniu głosu; mogłyby nawet utrudniać wytwarzanie się głosu i przytłumiać głos, gdyby opuszczały się niżej i dotykały do fałdów głosowych. Z przypadków chorobowych bowiem wiemy, że polipowate bujania błony śluzowej przedsionka krtani, które sięgają do fałdu głosowego, przytłumiają głos i wywołują chrypkę. W warunkach prawidłowych jednak odległość jrórncgo fałdu od dolnego uwarunkowana jest wejściem do kieszonki krtaniowej.

Podobne prace

Do góry