Ocena brak

Fałdy głosowe

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Fałdy głosowe (plicae imales) stanowią wolny, ostry brzeg błony śluzowej warg głosowych; graniczą one bezpośrednio ze szparą głośni i mają to samo umocowanie co więzadła głosowe. Fałdy głosowe wnikają bardziej przyśrodkowo od fałdów kieszonki krtaniowej i zabarwienie ich u osoby żywej jest szarawobiałe wskutek słabszego ukrwienia, w odróżnieniu od fałdów kieszonki krtaniowej, które tak jak pozostała błona śluzowa mają kolor czerwonawy. U niektórych zwierząt, jak np. u wielorybów, brak jest fałdów i więzadeł głosowych; drganie długich wyrostków głosowych chrząstek nalewkowatych wytwarza dźwięki.

Podobne prace

Do góry