Ocena brak

Fałdy błony śluzowej żołądka

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Fałdy błony śluzowej (plicae mucosae) w liczbie 8—10 biegną wężykowato na przedniej i tylnej ścianie żołądka w kierunku podłużnym. Najwyższe z nich nie łącząc się z sąsiednimi są ułożone wzdłuż krzywizny mniejszej i równolegle do siebie; ograniczają one od wpustu do odźwiernika tzw. drogę żołądkową. Znaczenie jej jako drogi pokarmów jest sporne; przypuszczalnie śluz i ślina tą najkrótszą drogą spływają do jelita. W kierunku krzywizny większej fałdy stają się coraz niższe i łączą się z sobą krótkimi fałdami bocznymi ułożonymi skośnie lub poprzecznie. W miarę wypełniania się żołądka fałdy obniżają się — rzeźba robocza — i wreszcie giną. W maksymalnym skurczu ścian i w pustym żołądku fałdy błony śluzowej całkowicie wypełniają światło żołądka — rzeźba początkowa.

Podobne prace

Do góry