Ocena brak

Fala dźwiękowa

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Dźwięki rozprzestrzeniają się w postaci fal - zabu­rzeń ośrodka. Zaburzenia mają formę zmian ciśnie­nia powietrza. Gdy wibrujące ciało, na przykład membrana porusza się w naszym kierunku, sprę­ża powietrze, w rezultacie czego lokalnie wzrasta ciśnienie. Z kolei oddalając się od nas membrana
rozpręża powietrze i następuje lokalny spadek ciśnienia. Drgająca membrana wytwarza w ten spo­sób ciągłe, następujące po sobie lokalne zmiany ciśnienia, rozchodzące się w postaci fali.
Ilość drgnięć ciała, lub pełnych cykli zmiany ciśnienia w ciągu sekundy nazywamy częstością (bądź częstotliwością) dźwięku. Jednostką często­ści jest herc (Hz) - 1 Hz oznacza jedno drgnięcie w ciągu sekundy.

Podobne prace

Do góry