Ocena brak

Faktoring i sposoby finansowania przez faktoring.

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Faktoring to umowa wg której księgowane sumy należne przedsiębiorstwu są odkupywane przez spółkę faktoringową. Zwalnia to przedsiębiorstwa z konieczności ściągania długów, jednocześnie umożliwia pozyskiwanie od dłużników gotówki przed terminem płatności długu.

 

Istnieją dwa podstawowe rodzaje faktoringu:

 1. Faktoring regresywny, gdzie przedsiębiorstwo ponosi ryzyko wątpliwych należności.

 2. Faktoring bezregresywny, gdzie ryzyko związane z wątpliwymi należnościami ponosi instytucja faktoringowa.

Spółka faktoringowa staje się prawnym właścicielem długów i płaci ich wartość z góry zwykle na początek w wysokości 80% długu, reszta zostaje wypłacana gdy:

 1.  
  1. dłużnicy zapłacą instytucji faktoringowej, w przypadku faktoringu regresywnego,

  2. nadchodzi termin płatności długu, w przypadku faktoringu bezregresywnego.

W zakres odpowiedzialności spółki faktoringowej wchodzi:

 1.  
  1.  
   • świadczenie usług związanych z prowadzeniem rachunków sprzedaży od momentu wystawienia faktury;

   • inkaso długów;

   • dostarczenie klientom aktualnych informacji kredytowych;

   • określenie limitów kredytu na podstawie założeń kredytowych przedsiębiorstwa oraz zdolności kredytowej każdego z dłużników.

W efekcie tej oceny niektórzy dłużnicy mogą być wyłączeni z umowy faktoringowej.

Podobne prace

Do góry