Ocena brak

Faktoring

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Faktoring - to forma krótkoterminowego finansowania transakcji handlowych. Łączy

w sobie następujące cechy:

  • cesji wierzytelności (sprzedaży),

  • umowy – zlecenia,

  • dyskonta.

Jest to usługa polegająca na nabywaniu wierzytelności dostawcy towarów bądź usług przez specjalistyczne instytucje­ faktoringowe oraz świadczenie dodatkowych usług z tym związanych. Instytucja świadcząca usługi faktoringowe zobowiązuje się ściągnąć przyjęte wierzytelności handlowe klienta, udzielając jednocześnie pod nie kredytu lub zaliczki. Wysokość zaliczki zależy od wielkości wierzytelności. Jest ona jednak wypłacona dopiero po upływie terminu płatności długu lub po ściągnięciu należności. Stanowi zazwyczaj 75 - 80% ponieważ reszta przeznaczona jest na odsetki i prowizję. Faktoring obejmuje wierzytelności przedsiębior­ców, które powinny być zaspokojone przez dłużników w terminie od 7 do 210 dni (wierzytelności krótkoterminowe) lub wcześniej ustalonego, dłuższego okresu.

Podobne prace

Do góry