Ocena brak

Factoring

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

Factoring - jest usługą finansową polegającą na wykupieniu przez wyspecjalizowane instytucje (najczęściej banki komercyjne) wierzytelności pieniężnych przysługujących z tytułu dostarczenia towaru lub świadczenia usług. Przedsiębiorca będąc stroną umowy faktoringu, w zamian za przelew wierzytelności na faktora, uzyskuje pieniądze należne mu od kontrahenta, przed upływem wymagalności długu, pomniejszone o prowizję, stanowiącą dochód faktora.

Podobne prace

Do góry