Ocena brak

Exceptio rei iudicatae – spór został rozstrzygnięty wyrokiem

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Było to prawo pozwanego do postawienia zarzutu powodowi , że w tym sporze miało już miejsce rozstrzygnięcie sądowe .

Dopiero wówczas następowała konsumpcja skargi. Sytuacja taka dotyczyła tylko skarg opartych na fakcie, lub skarg in rem.

Do góry