Ocena brak

Exceptia procesowa - pojęcie i rodzaje

Autor /Erazm Dodano /17.11.2011

    Exceptio czyli zarzut procesowy była to klauzula stworzona w interesie pozwanego. Używał on jej, aby sędzia oddalił powództwo, mimo iż prawa powoda, określone w intentio miały miejsce. Rozróżniano ekscepcje czasowe (dylatoryjne) i trwałe (peremptoryjne). Podniesienie zarzutu przez pozwanego powodowało jego uwolnienie w wyroku.

Podobne prace

Do góry