Ocena brak

Ewolucja w oddychaniu

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

Ewolucja to proces bardzo skomplikowany, trwający od dawna. Chociaż ewolucji jako takiej zobaczyć nie możemy, możemy natomiast zobaczyć jej skutki. Docenić jej dzieło na ziemi. Podziwiać zmiany jakich dokonała: od jednokomórkowej bakterii do wysoce rozwiniętych organizmów, do których się właśnie zaliczamy.

Ewolucja układy oddychania była niezbędna. Na początku bowiem były bakterie, które oddychały całą powierzchnią ciała. Jednak wraz z rozwojem organizmów i powiększeniem objętości ciała system taki nie wystarczał. Zaczęły powstawać układy i narządy związane ze ściśle określonymi funkcjami. Tak też musiało być z oddychaniem. Wymiana gazowa jest bowiem bardzo ważna. Jest to nie tylko zaopatrywanie w tlen, ale także oczyszczanie z dwutlenku węgla. Każda komórka potrzebuje dostępu tlenu, aby mogła poprawnie funkcjonować. Niedotrzymanie tego warunku może prowadzić do nieodwracalnych zmian. Układ ten zatem musi być dobrze rozwinięty, aby mogły powstawać dalsze zmiany w org. Powstawanie coraz większych i bardziej wyspecjalizowanych osobników wymaga nie tylko rozbudowy układu oddychania, ale jego dostosowania.

U wielu zwierząt z powodu środowiska w jakim żyją proces oddychania jest bardzo zróżnicowany:

Ptaki – ze względu na to, że ich naturalnym środowiskiem jest powietrze nim mają narządów, które odizolowywały by tlen. Ich płuca są jednak podwójne. W nabieraniu powietrza pomagają otwory nosowe, przez które drogą pędu wlatuje tlen.

Ryby – mają skrzela, które oddzielają wodę od tlenu. Płuca są poziome i rozciągnięte wzdłuż. Może być wspomagane przez wentylację – wprawienie w ruch tlenu, lub wody wzdłuż powierzchni ciała.

Z układem oddechowym bezpośrednio powiązane jest serce. To właśnie ono miesza krew i dostarcza do niej O2 . Jest bardzo ważne ile jest obiegów krwi i gdzie się ona miesza ( przedsionki & komory)

Podobne prace

Do góry