Ocena brak

Ewolucja ustroju W. Brytanii

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

-okres kształtowania się reprezentacji ogólno krajowej (oddzielenie się parlamentu od władzy królewskiej, zakończony XVIw. Ustanowienie równowagi między władzą ustawodawczą w wykonawczą.

-okres walki parlamentu z monarchią, zakończony ukształtowaniem się systemu parlamentarnego

-okres umacniania się systemu parlamentarno – gabinetowego

-okres dominacji egzekutywy (gabinetu i premiera) nad legislatywą

Podobne prace

Do góry