Ocena brak

Ewolucja układu krążenia kręgowców

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

Ewolucja układu krążenia kręgowców. W skład układu krążenia kręgowców wchodzi ukł krw - ukł limfatyczny. Ukł krąż u wszystkich kregowców jest układem zamkniętym z wyodrębnionym sercem położonym na stronie brzusznej. Ukł krąż pełni funkcje transportowe, transportuje produkty przemiany materii, substancje pokarmowe, hormony, witaminy. Reguluje temp ciała.

Pełni funkcje odpornościowe, bierze udział w utrzymaniu stałosci środowiska wewn, czyli homeostazy. W skład ukł krw wchodzi serce i naczynia krwionośne, które dzielimy na żyły, ętnice i naczynia włosowate. Serce jest gł motorem łączacym krew, a ewolucja ukł krw dotyczy gł ewolucji serca. U kręgowatych przykładem jest minóg. Serce zbudowane jest z zatoki żylnej, przedsionka, komory i komory i stożka tętniczego. Jest to serce jednoprzepływowe. Przepływa przez nie zawsze krew z CO2. Występuje jeden obieg krwi. U ryb spodoustych sercr zbudowane jest podobnie. Jest to równiez serce dwudziałowe, czyli zbudowane jest z 1 przedsionka i 1 komory.

Z chwilą przejścia do życia w srodowisku lądowym zmienia się sposób oddychania i przebudowie ulega ukł krw. Wykształcaja się 2 obiegi krwi: mały, czyli płucny i duży (na całe ciało). W sercu ulega stopniowo redukcji zatoka żylna i tętniczy. Powstają 2 przedsionki i 1 komora. Krew tętnicza napływająca do przedsionka lewego jest oddzielona od krwi zużytej, która wlewa się do przedsionka prawego z zatoki żylnej. Oba strumienie krwi kierowane są do komory, ale mieszanie się krwi jest w dużym stopniu ograniczone.

Dzięki nierównoczesnemu kurczeniu się przedsionków oraz gabczastej budowie ścian komory. W sercu gadów zaszły niewielkie zmiany. W komorze powstała częściowa przegroda. W komorze powstała częściowa przegroda. U krokodyli jest to przegroda całkowita. Zatoka tylna jest b silnie zmniejszona. Stożek tętniczy podzielił się wzdłużenie na tętnicę płucną i aortę całkowicie zanikł. Aorta gadów uległa podziałowi i jest parzysta. U ptaków i ssaków serce jest czterodziałowe. Zatoka żylna zanikła. U ptaków pozostał prawy łuk aorty, a u ssaków lewy.

Podobne prace

Do góry