Ocena brak

Ewolucja uczestników stosunków międzynarodowych

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Państwa należą do najważniejszych uczestników stosunków międzynarodowych. Podstawa ich funkcjonowania sa systemy polityczne, w obrębie których funkcjonują oraz normy prawa międzynarodowego. Mają zasadniczy wpływ na dynamikę i rozwój stosunków międzynarodowych. Kreują, determinują i regulują całość stosunków w systemach międzynarodowych.

Państwa aby być skuteczne muszą stosować różne polistrategie, pojedynczo lub zbiorowo. Wybór strategii państwa lub grupy państw zależy od wyboru typu, rodzaju i formy stosunków (współpracy, współzawodnictwa, walki). Kształt obecnych stosunków międzynarodowych determinuje konieczność wypracowania przez państwa polistrategii zbiorowych i zintegrowanych. Muszą przewidywać , uwzględniać zjawiska i sytuacje hipotetyczne, np. wybuch w

ojny jądrowej. Obecnie również dużą rolę odgrywają uczestnicy niepaństwowi, jako elementy systemu stosunków międzynarodowych. Jeszcze sto lat temu taki problem nie istniał, ani w sensie podmiotowym, ani funkcjonalnym. Obecnie istnieje kilkadziesiąt tysięcy niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych, organizacji międzynarodowych, przedsiębiorstw międzynarodowych, partii czy ruchów politycznych

Podobne prace

Do góry