Ocena brak

Ewolucja rozwoju koncepcji logistycznej w przedsiębiorstwie

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Początki (geneza) wprowadzenia koncepcji logistycznej w przedsiębiorstwie: lata 30 XX w Stanach Zjednoczonych Usprawniono procesy magazynowania, transportu wyrobów gotowych. W tych latach przedsiębiorstwa miały duże zapasy, budowano więc duże magazyny, hurtownie, zaczęto usprawniać procesy związane z magazynowaniem (pierwsze duże domy handlowe Cash and Cary),

II wojna światowa Koncepcje logistyczne rozwijały się w dziedzinie wojskowej (nie gospodarczej), wprowadzono nowe metody transportu, zaopatrzenia, Po II wojnie światowej zaczęto się ponownie interesować kwestiami logistycznymi w gospodarce (lata 70),

W latach 60 nowe komputery, możliwość magazynowania. Dużym krokiem była metoda transportu wewnątrz-zakładowego opracowanego przez firmę TOYOTA, sysetm pomiaru i kontroli zapasów KANBAN od japońskiego słowa kartka, gdzie odnotowywano zapasy części do samochodów i odpisywano zużycie. Podobnie wprowadzono dla dostaw JUST-IN-TIME, dostawy na czas, polityka bez zapasowa, uwalniając się od kosztów magazynowania, Lata 80 JUST-IN-TIME rozwinięty w innych krajach w związku z wymianą doświadczeń. Postęp w dziedzinie metod zarządzania logistycznego w kwestii magazynowania i transportu. Chodzi o to aby obniżać koszty logistyczne i uzyskiwać przewagę konkurencyjną.

Podobne prace

Do góry