Ocena brak

Ewolucja praw podstawowych i nabytych przez państwo

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Państwo z momentem powstania bez względu na fakt, czy jest uznawane przez inne państwa dysponuje PRAWAMI PIERWOTNYMI(zasadniczymi). Ukształtowały się one w drodze zwyczajowej i określają sytuacje każdego państwa w społeczności md. Jako takie nie przysługują innym podmiotom prawa md. (np. organizacjom md.).

Najczęściej do praw tych zalicza się: prawo do życia i istnienia państwa, prawo do niezawisłości i integracji terytorialnej, prawo do suwerennej równości (każde państwo ma równe prawa wobec innych państw), prawo do obrotu md., prawo do czci, samoobrony.

Aby w pełni skutecznie funkcjonować w społeczności md. państwo winno być uznane przez inne państwa. Brak uznania pozbawia państwa jego podstawowych praw, w tym prawa do istnienia, obrony terytorialnej i ludności. Uznanie załatwia natomiast funkcjonowanie państwa, wykonywanie jego podstawowych funkcji oraz kreowanie swego otoczenia. (immunitety).

Państwo jest najważniejszym i podstawowym podmiotem prawa md. Jako takie posiada, NABYWA zdolność prawną (zdolność do posiadania praw i zobowiązań międzynarodowych i zdolność do czynności prawnych (działanie ze skutkiem prawnym). W świetle prawa międzynarodowego. uznaje się za suwerenną jednostkę terytorialną.

Podobne prace

Do góry