Ocena brak

EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - IV FAZA – NEGOCJOWANY WPŁYW MEDIÓW

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

- od 70 lat XX w. i trwa nadal

- dostrzeganie siły mediów i odbiorców

Inne teorie mediów:

a) Stereotypów

- w przekazach media pokazują portrety różnych ludzi

- portrety ludzi są podobnie pokazywane w różnych mediach

b) Akumulacji minimalnych efektów medialnych

- przekazywanie informacji o różnych problemach

- przez dłuższy czas konsekwentnie zajmują się danym problemem

c) Modelowania

- odbiorca napotyka model osoby

- odbiorca identyfikuje się z modelem

- odbiorca zapamiętuje i odtwarza zachowanie modelu

d) Redukcji agresywności

- teoria katharsis

- teoria hamowania agresji

- teoria samopowstających fantazji

e) Teoria stymulacji

- sygnałów agresji

- społecznego uczenia się

- odwrażliwiania

- poznawcza

f) Zależności medialnej

– zaznacza się w badaniu związków między systemami medialnymi a systemami społecznymi, poszukuje przyczyn uzależnienia ludzi od mediów.

Do góry