Ocena brak

EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - III FAZA – PONOWNE ODKRYCIE SIŁY MEDIÓW

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

- lata 60-70 XX w.

- przekonanie, że przekazy medialne mają wpływ na świadomość społeczną, a nie na jednostkę

- media wywołują długoterminowe skutki

- koncentracja na wpływie kontekstu, motywacji, ideologii, wzorów kulturowych

Teoria odpowiedzialności społecznej

  • Media mają zobowiązania społeczne

  • Media informacyjne winny być prawdziwe, obiektywne, dokładne, istotne, sprawiedliwe

  • Media powinny stanowić forum dla różnych idei

  • Media powinny być wolne i samoregulujące się

  • Media powinny przestrzegać kodeksów etycznych i standardów profesjonalnych

  • W pewnych okolicznościach państwo ma prawo do kontroli mediów

Do góry