Ocena brak

EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - II FAZA – SPRAWDZANIE TEORII WSZECHMOCNYCH MEDIÓW

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

- od lat 30 – 60 XX w.

- środki masowe ustępują innym sposobom perswazji, przy czym same niezmiernie rzadko wywołują radykalną zmianę postaw w zachowaniu

Teoria ograniczonego wpływu

  • Recepcja przekazów medialnych jest wysoce selektywna

  • Interpretacja treści przekazów medialnych, jest różna u różnych osób

  • Każdy konkretny przekaz ma ograniczony wpływ na odbiorców

Do góry