Ocena brak

EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - I FAZA BADAŃ NAD MEDIAMI

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

- wiara we wszechmogące media od początku XX w. do lat 30.

- powszechne przekonanie o potędze oddziaływania mediów i ich masowego wpływu

- przekonanie, że wszechwładne media mogą płynąć na pozbawionych instrumentów obronnych odbiorców

- media są zdolne do kształtowania opinii i przekonań

Teoria magicznego pocisku

  • Przekazy medialnej są jak pociski, uderzając w oczy i uszy, wywołując w umysłach i zachowaniach podobne efekty

  • Efekty te są bezpośrednie, natychmiastowe, jednakowe i silne

Podobne prace

Do góry