Ocena brak

Ewolucja kulturowa

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Ewolucja kulturowa - pojecie to pojawiło się w związku z badaniem zmiany kulturowej a więc zmiany obyczajów, przekonań, sposobów postępowania, gustów. Zmiana ewolucyjna jest zawsze kierunkowana, prowadzi do bardziej lub mniej określonego celu, polega na ciągłej kumulacji, wzroście dorobku form kulturowych. Jest to proces od woli ludzkiej niezależny rozgrywa się zgodnie z wewnętrznymi prawami kultury.

Ewolucja kulturowa, seria procesów zmian kulturowych, w wyniku których zjawiska kulturowe przekształcają się, zwiększając stopniowo swą złożoność, funkcjonalność i efektywność, co prowadzi do coraz wyższego poziomu cywilizacyjnego zaawansowania i wzrostu możliwości adaptacyjnych człowieka.

Podobne prace

Do góry