Ocena brak

Ewolucja - Informacje ogólne

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

Karol Linneusz - system klasyfikacji organizmów żywych w XVIII. Podział hierarchiczny na gromadę, rząd, rodzinę i gatunek. Nadał im nazwy podwójne łacińskie - pierwszy wyraz oznaczał rodzaj, a drugi gatunek. System ten nazywa się binominalny. System był sztuczny tzn. przypisywał dużo znaczenie cechom budowy zewnętrznej takim jak na przykład liczba pręcików i słupków w kwiecie, kolor, kształt, a pomijał cech świadczące o pokrewieństwie gatunków.

Robert Karol Darwin - włożył ogromny wkład w wyjaśnienie zmienności przyrody i jej zróżnicowania. Podstawową zasadą, której podlega świat organizmów żywych jest jego zmienność. Podstawową siłą ewolucji są zdolności przystosowawcze organizmu do zmieniających się warunków życia.

Jan Baptysta Lamarck - twórca pierwszej teorii ewolucji uważał on, że organizmy mają wewnętrzną tendencję do coraz większej złożoności.

Ewolucja - proces rozwojowy polegający na przechodzeniu do form coraz bardziej złożonych i zróżnicowanych, do stadiów coraz wyższych, doskonalszych.

Paleontologia - nauka zajmująca się organizmami z dawnych epok geologicznych. Bada skamieniałości, odciski, odlewy

Żywe skamieniałości - organizmy pochodzące z odległych epok, które przetrwały do dziś w nie zmienionej postaci np. Latimeria - ryba trzonopłetwa, miłorząb japoński.

Ewolucja Roślin - dowody

a.) budowa komórkowa

b.) skład chemicznych

- związki nieorganiczne, woda, sole mineralne

- związki organiczne, białko, cukry, tłuszcze

c.) komplikowanie budowy od organizmów jednokomórkowych do tkankowych

Etapy ewolucji.

a.) formy jednokomórkowe - pierwotniak, chlorela, okrzemek

b.) formy wielokomórkowe - plechowce

c.) formy tkankowe - organowce

- mchy: cechy wodne plechowców

. brak korzeni - chwytniki

. wchłanianie wody przez liście

. rozmnażanie w wodzie

cechy lądowych organowców

. sztywna łodyżka

. tkanka wzmacniająca i przewodząca

. tkanka okrywająca

- paprocie - korzenie, łodygi, liście - redukcja gametofitu

- rośliny nasienne: wyspecjalizowane tkanki i narządy

dobrze wyspecjalizowane korzenie

tkanka okrywająca i przewodząca

rozmnażanie nie zależne od wody

Pośrednie dowody ewolucji Zwierząt

1. Organizmy jednokomórkowe ( ameba, pantofelek, euglena )

2. Jamochłony ( stułbia, chełbia, koralowce )

- symetria promienista

- rozproszone komórki nerwowe tworzą sieć

3. Płazińce ( tasiemiec, wypławek )

- symetria dwuboczna

. strona brzuszna

. grzbietowa

. przód i tył

- skupienie komórek nerwowych w przedniej części ciała

4. Obleńce ( glista ludzka, owsik )

- układ pokarmowy z odbytem !

. częste pobieranie pokarmu

5. Pierścienice ( dżdżownice, pijawki )

- układ krwionośny!

. specyfikacja odcinków ciała

6. Stawonogi ( raki, owady, pająki )

- podział ciała na głowę, tułów i odwłok

7. Porównanie bezkręgowców i strunowców

8. Ewolucja układów strunowców

a.) układ krwionośny

b.) układ oddechowy

- skrzela u ryb

- płuca płazów - workowate

- płuca gadów - gąbczaste

- płuca ssaków - pęcherzykowate

- ptaki ptaków - worki powietrzne

Dowody bezpośrednie Ewolucji zwierząt

Ryby - Płazy- Ichtostega - łuski w skórze, rybi ogon, płuca palczaste

Płazy - Gady - Seymuria

Gady - Ssaki - Cynognathus

Gady - Ptaki - Praptak - miał skrzydła, pióra, zęby w szczękach, gadzi ogon.

Podobne prace

Do góry