Ocena brak

Ewolucja idei suwerenności państwa

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

W klasycznym ujęciu suwerenność jest to władza nieograniczona, ciągła niezbywalna, bezwarunkowa i niezależna, której treść wyraża się w uprawnieniu do stanowienia prawomocnych rozkazów . Suwerenność władzy państwowej realizuje się na dwóch poziomach: zewnętrznym oznaczającym jej niezależność od władzy innych państw oraz wewnętrznym wyrażającym jej zwierzchnią uprzywilejowana pozycję wobec wszystkich podmiotów politycznych działających w państwie.

W obu tych wymiarach nad władza nie ma już nikogo, kto mógłby ja ograniczyć. Idea suwerenności była związana z procesem kształtowania się państwa narodowego. Wyrażała dążenie do wyzwolenia się z zależności od innych centrów władzy politycznej, a także aprobatę dla silnego organizmu państwowego w postaci – monarchii absolutnej. Współcześnie straciła pierwotny sens w wyniku wzrastającej globalizacji problemów społecznych oraz md. podziału pracy , a także koncepcji integracji europejskiej.

Pojęcie suwerenności ewoluuje. Zmiany , jakie w systemie md. dokonują się , zwłaszcza w ostatnich 20-30 latach , znaczne ograniczenie roli państwa jako uczestnika stosunków md. , z drugiej strony renesans państwowości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej sprawiają że ponownie powraca pytanie o właściwe definicje suwerenności.

W nauce o stosunkach md. w zależności od przyjętego modelu analitycznego , suwerenność albo najważniejszą i niezbywalną cechą państwowości (realizm) albo jednym z wielu elementów określających istotę współczesnego państwa (globalizm, transnacjonalizm) .

W transnacjonaliźmie państwo postrzega się jako jednego z wielu uczestników stosunków md. Wartością w systemie md. jest wspólnota ludzka, a nie państwo (akcentuje zacieranie się różnic pomiędzy polityką wewnętrzną a zewnętrzną, dzięki temu państwa łączą się w jedną całość na poziomie funkcjonalnym ). Globalizm natomiast sugeruje , że świat to społeczność państw. Tu sama istota suwerenności pozostaje niezbywalnym atrybutem państwowości. Zmienił się natomiast zakres wykonywania praw wynikających z suwerenności państwowej i pole autonomicznych decyzji władz zwierzchnich.

W praktyce państwa są zmuszane do świadomego ograniczania kompetencji np. trybunał wspólnot Europejskich 1963 r Stwierdza „ Wspólnota stanowi nowy porządek prawny prawa md. na rzecz którego państwa ograniczyły , choć w niektórych tylko materiach, swe prawa suwerenne i którego podmiotami są nie tylko państwa członkowskie , lecz również ich obywatele.

Podobne prace

Do góry