Ocena brak

Ewolucja i „kryzys" zachodniej tradycji prawnej

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Pozostałe sześć cech charakterystycznych zachodniej tradycji prawnej uległo w ostatnich dekadach naszego stulecia istotnemu osłabieniu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

1. Prawo w wieku XX, zarówno w teorii jak w praktyce, traktowane jest w coraz niniejszym stopniu jako spójna całość — corpus iuris, a coraz bardziej jako konglomerat, niespójny zbiór sprzecznych ze sobą norm i postanowień, połączonych za pośrednictwem potocznych „technik".

2. Traktuje się prawo jako twór pozbawiony historii wewnętrznej, natomiast jego dzieje ujmowane są w najlepszym razie jako chronologia, w gorszym zaś przypadku —jako iluzja.

3. Zmiany, jakie zaszły i zachodzą w prawie, nie są traktowane jako rezultat ani jego wewnętrznej logiki rozwoju, ani napięć między wiedzą prawną a praktyką jej stosowania, lecz jako rezultat działania sił zewnętrznych.

4. Pogląd, iż prawo wykracza poza politykę, jest od polityki odrębne, coraz bardziej ustępuje miejsca przekonaniu o jego instrumentalnym charakterze; traktowane jest, więc jako środek do realizacji woli tych, co sprawują władzę polityczną.

5. Tendencję do unifikacji rozmaitych jurysdykcji w jeden centralny program legislacji i przepisów administracyjnych.

6. Cyniczny stosunek do prawa rodzący pogardę niemal we wszystkich klasach społecznych

Podobne prace

Do góry