Ocena brak

Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Geopolityczna pozycja Polski

Autor /Arnold Dodano /25.07.2011

Położenie geopolityczne Polski w środku Europy sprawia, że charakter rozwoju wewnętrznego państwa, jego sojusze zewnętrzne i cała polityka zagraniczna były i będą istotnym elementem układów ogólnoeuropejskich. Leżąc na linii ekspansywnych zmagań Rosji i Niemiec była poddawana wielorakim oddziaływaniom i naciskom ze strony obu sąsiadów.

Geopolityczne usytuowanie Polski wobec sąsiadów zmieniło się po rozpadzie systemu jałtańsko-poczdamskiego i głębokich przeobrażeń społeczno-politycznych. Polska polityka wobec obu sąsiadów powinna być pozbawiona emocji i kształtować się na racjonalnych przesłankach dotyczących interesu narodu. Stosunki z naszymi wschodnimi i zachodnimi sąsiadami powinny rozwijać się na tych samych zasadach. W stosunku do naszych sąsiadów powinniśmy prowadzić polityką „jednakowej bliskości”.

Podobne prace

Do góry