Ocena brak

Ewidencja zakupu i zużycia materiałów i towarów

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Metody wyceny materiałów:

Przyjęcie:

  1. Według rzeczywistej ceny nabycia (zakupu)

  2. Według stałej ceny ewidencyjnej (na poziomie cen nabycia – zakupu)

Rozchód:

  1. Pierwsze przyszło, pierwsze wyszło – FIFO

  2. Ostatnie przyszło, pierwsze wyszło – LIFO

  3. Według ceny średnioważonej

  4. Według stałej ceny ewidencyjnej

Materiały i towary na dzień bilansowy wycenia się według cen sprzedaży możliwych do uzyskania na ten dzień.

Metody zużycia materiałów:

  1. LIFO

  2. FIFO

  3. Według ceny średnioważonej.

Podobne prace

Do góry