Ocena brak

Ewidencja procesu produkcji.

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Ewidencję procesów produkcji można przedstawić jako proces transformacji czynników produkcji w produkty.

Rachunkowość ujmuje proces produkcji z dwóch stron. Pierwsza jest związana z ponoszeniem kosztów, druga to uzyskanie efektów w postaci wytworzenia określonej ilości produktów lub usług. Na etapie procesu produkcji nie wykazujemy zysku, gdyż produkty nie zostały sprzedane. Zysk jest ustalony dopiero po sprzedaży produktów.

Ewidencja procesu sprzedaży

Sprzedaż jest procesem gospodarczym, w którym można wyodrębnić dwie strony. Pierwsza strona to:

- proces przekazania do sprzedaży wytworzonych produktów, których koszt jest iloczynem ilości sprzedanych produktów i kosztu jednostkowego danego produktu;

- proces czynności związanych ze sprzedażą, które powodują powstawanie kosztów związanych ze sprzedażą.

.Druga strona to zaakceptowana przez odbiorcę ilość przekazanych produktów i ich cena, czyli przychody ze sprzedaży (dochody), które równocześnie powodują powstanie roszczenia (należności w stosunku do odbiorcy). Jeżeli przychody ze sprzedaży są wyższe niż poniesione koszty własne, wówczas wystąpi zysk, ale gdyby przychody były niższe niż koszty własne, wówczas wystąpi strata.

Podobne prace

Do góry