Ocena brak

EWIDENCJA OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt EWIDENCJA OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH

Transkrypt

EWIDENCJA OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH .
Jest ona prowadzona na podstawie prawidłowo sporządzonych dowodów księgowych. Art. 21.
Z dowodów tych wynikają elementy zapisów księgowych tj
-data operacji
-nr identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu i datę
-zrozumiały text, kod opisu, skrót sytuacji i pisemne objaśnienie treści skrótów i kodów
-kwota zapisu
FA nr 10 10.X.1997 kod
wartość operacji księgowej.
Każde konto powinno posiadać ten zapis. Uwzględniając możliwość oddziaływania na 4 typy składniki bilansu
zasady funkcjonowania składników bilansowych można sformułować:
Podwójny zapis na kontach.
Konieczność zapisu operacji gospodarczych conajmniej na 2 kontach po przeciwnych stronach kont (Dt, Ct) w tej
samej kwocie.
1.
Dt_____________Ct
Dt______________Ct
+
2.
Dt_____________Ct
Dt______________Ct
+
3.
Dt_____________Ct
Dt______________Ct
+
+
4.
Dt_____________Ct
Dt______________Ct
Zgodnie z podaną zasadą sumy dokonanych zapisów Debet i Credit, a zatem dodane odpowiednio obroty
ewidencji gospodarczych na kontach wynika z treści ekonomicznej operacji co oznacza, że ewidencja na kontach
nie może być dowolna.
W wyniku operacji gosp. Po stronie Dt1 konta i po stronie Ct2 konta następuje powiązanie, nosi ono nazwę
korespondencji kont. Konta, na których księgowano tę samą operację gosp. Noszą nazwę, kont korespondujących
lub kont przeciwstawnych.
Rys.17/42s.
Zestawienie obrotów i sald (bilans próbny, bilans brutto)
W celu zapewnienia prawidłowości danych liczbowych zachodzi potrzeba okresowego sprawdzania zapisu
księgowego (według bilansu próbnego) wynika on ze struktury zapisów na koncie księgowym
Rys. 16/39s.
Błędy- przyczyny
1. księgowanie niezgodne z regułą podwójnego zapisu
2. błędne sumowanie obrotów na kontach lub w zestawieniu
3. wadliwe ustalenie salda lub zły wpis do kolumny
Za pomocą zestawienia nie można wykryć:
1. złej korespondencji kont
2. ujęcie operacji na złych stronach kont
3. nieujęcie operacji
Ciąg ewidencyjno-kontrolny zawiera:
1. otwarcie kont na podstawie bilansu początkowego
2. rejestracjom operacji gosp. na kontach
3. zestawienie obrotów i sald (bilansu próbnego)
4. bilans
5. zamknięcie kont (na koniec roku)
Bilans próbny oprócz znaczenia kontrolnego ma znaczenie informacyjne. Obroty kont pozwalają wnioskować o
łącznym wpływie operacji zwiększających i zmniejszających zasoby i źródła pochodzenia.
Błędy i ich rodzaje oraz sposoby ich poprawiania:

2
-skreślenie dotychczasowej treści oraz wpisanie nowej podpisanie parafki, umieszczenie daty poprawki te
dokonujemy we wszystkich księgach rachunkowych i nie mogą nastąpić po zamknięciu miesiąca lub przez
wprowadzenie do ksiąg rachunkowch .
-storno metoda poprawiania błędów przy użyciu komputera.

Podobne prace

Do góry