Ocena brak

Ewidencja Działalności Gospodarczej w aktualnym stanie prawnym - zakres podmiotowy i przedmiotowy

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Do ewidencji działalności gospodarczej wpisuje się osoby fizyczne, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Ewidencja działalności gospodarczej do 31.12.2006 prowadzona jest na mocy przepisów ustawy z 19.11.1999 - prawo działalności gospodarczej. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uchyliła przepisy ustawy prawo działalności gospodarczej z tym zastrzeżeniem. że odnośnie ewidencji działalności gospodarczej przepisy poprzedniej ustawy utracą moc dopiero z dniem 31.12.2006. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera obecnie tylko następujące dane wprowadzone do ewidencji na podstawie zgłoszenia dokonanego przez przedsiębiorcę:

l. Oznaczenie przedsiębiorcy i nr PESEL

2. Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, a jeżeli wykonuje działalność poza miejscem swego zamieszkania w wskazanie tych miejsc i adresów.

3.Określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z PKD

4.Data rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a wpisu do ewidencji dokonuje (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Podobne prace

Do góry