Ocena brak

EWANGELICZNE STOWARZYSZENIE MODLITWY

Autor /Iti Dodano /24.09.2012

Lokalny odłam Kościoła ewangelickoaugsburskiego w -»• Giżycku o statusie wyznaniowego stow, zwykłego, ukonstytuowany po I wojnie świat. ; przewodzi mu główny kaznodzieja, któremu podlega zbór w Hamburgu; 1979 miało ok. 130 członków.

 

T. Langer, Państwo a nlerzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej, Pz 1967, 187; W. Wysoczański, Prawo wewnętrzne Kościołów i wyznań nierzymskokatolickich w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Wwa 1971, 394; Polityka wyznaniowa. Tlo. Warunki. Realizacja, Wwa 1975, 418; A. Piekarski, Wolność sumienia i wyznania w Polsce, Wwa 1979, 125.

Podobne prace

Do góry