Ocena brak

EWALD HEINRICH GEORG AUGUST

Autor /Celina Dodano /21.09.2012

ur. 16 XI 1803 w Getyndze, zm. 4 V 1875 tamże, orientalista, biblista, polityk.

Po studiach teol. i orientalistycznych uzyskał 1823 w Getyndze doktorat z filozofii; 1822-24 był nauczycielem w gimnazjum w Wolfenbüttel, a nast. asystentem (1824-27) i profesorem (1827-37) na wydz. teologii w Getyndze, ze względów polit, musiał się przenieść do Tybingi, gdzie wykładał filozofię (1838-41) i teologię (1841-48); 1848 powrócił do Getyngi, ale 1868 ponownie z tych samych względów odebrano mu prawo wykładania; po utracie katedry działał w Göttingische Gelehrten Gesellschaft i jako deputowany do Reichstagu z ramienia opozycyjnej (antybismarckowskiej) Weifenpartei; z jego licznych pism i wystąpień polem, szczególnie ostre były wypowiedzi przeciw papieżowi i jezuitom.

Działalność naukową skupiał na lingwistyce orientalnej i bi-blistyce (historia, archeologia, filologia, teologia bibl., literatura apokryficzna ST); jako filolog zasłużył się dla powstającej wówczas indologii (założył „Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes") ;

w filologii sem. był twórcą metody historycznoporów-nawczej, którą przedstawił w De metris carminum arabicorum (Brau 1825) oraz w Grammatik der hebräischen Sprache (L 1827, 1845s, nast. wydania pt. Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache, L 18788); do najważniejszych dzieł E. należy pierwsze kryt. opracowanie dziejów ST pt. Geschichte des Volkes Israel (I-VII, Gö 1843-55, 1864-683 z tomem uzupełniającym pt. Die Alterthûmer).

Z prac dotyczących ksiąg bibl. (komentował m.in. Pnp, Koh, Ewangelie synoptyczne) na uwagę zasługuje Die Komposition der Genesis kritisch untersucht (Brau 1823), w której opowiedział się za hipotezą źródeł (-» Pięcioksiąg) i Die poetischen Bücher des Alten Bundes (MV, Gö 1835-39, 3 wydanie pt. Die Dichter des Alten Bundes, Gö 1866-67).

 

A. Dillmann, ADB VT 438-442; A. Metzinger. ECat V 915-916; W. Kirfel, NDB IV 696-697.

Podobne prace

Do góry