Ocena brak

EVANGELISCH - CHRISTLICHE EINHEIT, L'Union Protestante Chrétienne

Autor /Celina Dodano /21.09.2012

Francusko-niemieckie stowarzyszenie ewangelickie, powstałe 14 X 1920 w Moguncji dla umacniania pokoju i przyjaźni między Francją i Niemcami.

Inicjatorami byli ewang. duchowni Jules Rambaud z Francji i Walter Schmidt z Niemiec, którzy za cel przyjęli rozwijanie miłości w duchu Chrystusowym między chrześcijanami franc, i niera, przez wzajemne poznawanie się, ożywione kontakty oficjalne i prywatne, prowadzenie wspólnej działalności charytatywnej, szukanie zbliżenia na gruncie rei., działanie na rzecz wzajemnego zrozumienia i przebaczenia, udzielanie pomocy skrzywdzonym przez nienawiść nar., zaniechanie polemik prasowych; po śmierci Rambauda (1949) pracami kieruje Deutsch--französischer Bruderrat.

 

F. Preger, RGG II 776.

Podobne prace

Do góry