Ocena brak

Eutryfizacja

Autor /Bernard Dodano /21.09.2011

Ekol. wzbogacanie się wód stojących, zwł. wód jezior (jeziora eutroficzne)1, w substancje odżywcze ľ pierwiastki biogenne, gł. azot i fosfor, także potas i sód, powodujące nadmierną produkcję biomasy, co objawia się tzw. zakwitem glonów. Eutrofizacja prowadzi do zmian właściwości wody, polegających na występowaniu intensywnego zabarwienia i zapachu, mętności, dużych wahań stężenia tlenu i odczynu (pH) w warstwie górnej oraz powstaniu warunków beztlenowych w głębszych warstwach, co jest przyczyną wymierania organizmów zwierzęcych, zwł. ryb, i prowadzi do dominacji organizmów beztlenowych (saprobionty2) i gromadzenia się znacznej ilości materii organicznej. Zapobieganie eutrofizacji polega na ograniczaniu dopływu pierwiastków biogennych do wód wraz ze spływami z pól uprawnych oraz przez ich eliminację ze ścieków.

Do góry