Ocena brak

EUSTACHIEWICZ SEWERYN

Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012

ur. 19 VIII 1910 w Lublinie, zm. 20 III 1963 w Paryżu, działacz społeczno-polityczny.

Podczas studiów prawniczych 1932-36 na KUL był działaczem ~* Odrodzenia(1934-35 prezes) orazred. pisma -*• „Nurty"; po studiach 1936-37 w Szkole Nauk Polit, w Warszawie pracował do 1939 w Ministerstwie Spraw Zagr.; w czasie okupacji działał w grupie seniorów Odrodzenia w -*• Unii i Stronnictwie Pracy, które delegowało go do administracji Polski podziemnej ; aresztowany 1943 przez gestapo, przebywał m.in. w obozach koncentr. w Oświęcimiu, Sachsenhausen i Buchenwaldzie; uwolniony 1945, był przedstawicielem rządu londyńskiego w American Polish War Relief przy United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) w Monachium.

W Argentynie był współtwórcą i działaczem Komitetu Europy Centr, i Wsch. (1948-50) oraz wiceprezesem Unii Polaków; 1952-61 redagował w Paryżu „Odnowę", organ Stronnictwa Pracy; 1962 uzyskał na Sorbonie doktorat na podstawie rozprawy o polit, stosunkach pol.-czechosłow. ; był 1953-61 delegatem Unii Demokracji Chrzęść, na Francję.

 

Teczka Odrodzenie l Nurty, ArKUL; K. Popiel, Na mogiłach przyjaciół. Lo 1966 (passim); J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich zagranicznych, Lb 1976,1 201, U 181.

Podobne prace

Do góry