Ocena brak

Euroregiony Polski - EUROREGION "SILESIA"

Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011

Euroregion "Silesia" jest najmłodszym Euroregionem na polskich granicach. Umowa o jego utworzeniu została podpisana 20 września 1998 r. przez przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry i przedstawicieli Stowarzyszenia Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Opawskiego.

Celem Euroregionu jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez:

- podnoszenie poziomu życia obywateli mieszkających w Euroregionie,

- wspólne wspieranie inwestycji i programów gospodarczych, szkolenia zawodowe i programy zmierzające do likwidacji bezrobocia,

- popieranie idei jedności europejskiej,

- współpracę i wymianę grup społecznych, naukowych, zawodowych, kulturalnych oraz środowisk młodzieżowych,

- utrzymanie oraz poprawę stanu środowiska naturalnego,

- wzajemną pomoc na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych,

- rozwój skoordynowanego transgranicznego planowania przestrzennego i współpracy gospodarczej,

- budowę oraz dostosowanie infrastruktury dla potrzeb ruch granicznego i regionalnego,

- budowę kompleksowego systemu informacji w celu wymiany danych w Euroregionie.

Euroregion "Silesia" obejmuje po stronie polskiej 14 gmin z województwa opolskiego i śląskiego o łącznej powierzchni 1 247 km2, zamieszkałej przez ponad 240 tys. osób.

Po stronie czeskiej w skład Euroregionu wchodzi 6 gmin. Ich łączna powierzchnia wynosi 222 km2 i zamieszkała jest przez 119 tys. osób.

Na terenie Euroregionu jest 21 przejść granicznych, w tym 3 ogólnodostępne, 1 kolejowe i 17 przejść małego ruchu granicznego.

Podobne prace

Do góry