Ocena brak

Euroregiony Polski - EUROREGION "PRADZIAD"

Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011

Euroregion powstał 2 lipca 1997 r. Stronami umowy o utworzeniu Euroregionu są Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Osobłogi i Unia Turystyczna Ziemi Nyskiej oraz czeskie Stowarzyszenia Miast i Gmin Powiatów Bruntal, Jesenik i Šumperk.

Euroregion Pradziad" obejmuje po stronie polskiej 12 gmin z województwa opolskiego. Ta część Euroregionu ma 1 613 km2 powierzchni i liczy ponad 214 tys. mieszkańców.Po stronie czeskiej w skład Euroregionu wchodzą gminy z trzech powiatów: Bruntal, Jesenik i Dumperk. Ta część Euroregionu ma 2 465 km2 powierzchni i liczy 128 tys. mieszkańców.

Główne cele Euroregionu to:

- inicjowanie powstawania nowych przejść granicznych,

- ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym,

- korzystne zagospodarowanie przestrzenne regionu,

- współpraca w rozwoju turystyki,

- wymiana kulturalna i troska o dziedzictwo kulturowe,

- współpraca przy likwidowaniu pożarów i katastrof,

- współdziałanie w zakresie pomocy społecznej i humanitarnej,

- rozwój kontaktów ludności zamieszkującej w Euroregionie.

Euroregion nie ma wspólnej siedziby. Każda ze stron ma siedzibę na terenie swojego państwa. Siedzibą czeskiej części Euroregionu jest Bruntal, a polskiej części Prudnik, który jest obecnie siedzibą powiatu. W Prudniku organizowane są Międzynarodowe Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter Region.

Podobne prace

Do góry