Ocena brak

Euroregiony Polski - EUROREGION "NEISSE - NISA - NYSA"

Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011

Euroregion "Nysa" został powołany do życia w 1991 r. Obejmuje trzy obszary przygraniczne położone w sercu Europy, u styku granic Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej. W sensie formalnym Euroregion "Nysa" jest dobrowolną wspólnotą interesów gmin i powiatów terenów nadgranicznych Polski, Czech i Niemiec.

Euroregion nie ma osobowości prawnej w rozumieniu przepisów krajów uczestniczących, a wszystkie organy Euroregionu pracują w ramach norm prawnych swoich krajów.

Członkami Euroregionu są trzy stowarzyszenia oraz związki komunalne:

- po stronie polskiej - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa,

- po stronie czeskiej - Euroregion Nysa Regionalne Komunalne Stowarzyszenie Miast i Gmin Północnych Czech,

- po stronie niemieckiej - Komunalne Stowarzyszenie Euroregionu Nysa Sekcja Niemiecka.

Środki potrzebne na działalność Euroregionu są gromadzone na oddzielnych kontach poszczególnych narodowych stowarzyszeń i pochodzą z następujących źródeł:

- ze składek członków Euroregionu,

- ze składek członków wspierających i darów (dotyczy strony polskiej i czeskiej),

- z innych źródeł.

Projekty Euroregionalne wspierane są z różnych źródeł. Szczególną rolę w finansowaniu przedsięwzięć transgranicznych spełnia Program PHARE CBC oraz fundusze organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".

Program PHARE CBC jest instrumentem wspierającym wszelkie przedsięwzięcia, służące współpracy pomiędzy Republiką Czeską, Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec oraz przyczyniające się do niwelacji różnic w rozwoju obszarów po obu stronach granicy.

Najważniejszym celem Euroregionu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, realizowana w ramach programu Czarny trójkąt", obejmującego swoim zasięgiem północno-zachodnie Czech, południową Saksonię oraz województwa jeleniogórskie i wałbrzyskie.

Przy aktywnym współdziałaniu euroregionu przygotowany został multimedialny katalog komputerowy Euroregionu Nysa i województwa jeleniogórskiego.

Współpraca młodzieży polskiej i niemieckiej jest finansowana ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM). Organizacja ta dysponuje funduszem utworzonym i zasilanym przez oba rządy. W 1998 roku w ramach tej współpracy wykorzystano kwotę ponad 233 tys. zł, co pozwoliło sfinansować projekty związane z wymianą młodzieży, obejmujące łącznie 1 790 osób.

Podobne prace

Do góry