Ocena brak

Euroregiony Polski - EUROREGION "BAŁTYK"

Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011

Umowę o utworzeniu Euroregionu "Bałtyk" podpisali w dniu 22 lutego 1998 roku przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz przygranicznych regionów państw leżących nad Morzem Bałtyckim: Polski, Danii, Litwy, Łotwy, Rosji i Szwecji.

Obszar polskiej części Euroregionu obejmuje 123 gminy województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego o powierzchni 11067 tys. km2 i zamieszkuje ją 1 777 tys. osób.

Po stronie duńskiej do Euroregionu przystąpiło hrabstwo Bornholm, położone na wyspie i będące najmniejszym okręgiem administracyjnym Danii. Liczy ono 598 km2 powierzchni i 46 tys. mieszkańców.

Po stronie litewskiej w skład Euroregionu wchodzi okręg kłajpedzki (z rejonami: kłajpedzkim, kretingskim, sziłuckim i skuodskim). Ma on 5 750 km2 powierzchni i jest zamieszkiwany przez 416 tys. osób.

Po stronie łotewskiej Euroregion obejmuje miasto i region Liepaja. Jego powierzchnia wynosi 3 594 km2 i jest zamieszkiwany przez 150 tys. osób.

Po stronie rosyjskiej do Euroregionu należy Związek Municypalny Obwodu Kalingradzkiego, obejmujący przede wszystkim miasta pasa nadmorskiego. Powierzchnia tej części Euroregionu wynosi 15 100 km2 i zamieszkuje ją 930 tys. osób.

Po stronie szwedzkiej w skład Euroregionu wchodzą województwa: Blekinge, Kalmar i Kronoberg. Ich łączna powierzchnia wynosi 22 tys. km2 i mieszka tu 580 tys. osób.

Podstawowe cele współpracy, wynikające ze statutu Euroregionu obejmują:

- poprawę warunków życia ludzi zamieszkujących obszar Euroregionu,

- ułatwienie wzajemnych kontaktów,

- zbliżenie lokalnych społeczeństw,

- przełamywanie historycznych uprzedzeń

- programowanie prac zmierzających do zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem stanu rozwoju gospodarki każdej ze stron,

- wspieranie działań zmierzających do nawiązania współpracy między władzami regionalnymi i terytorialnymi.

Środki na działalność Euroregionu mogą pochodzić z wpłat finansowych stron umowy, dotacji, darowizn oraz innych źródeł.

Podobne prace

Do góry