Ocena brak

Europejski system elektroenergetyczny - UCTE

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Obszar funkcjonowania rynku energii elektrycznej jest z przyczyn oczywistych ograniczony możliwościami przesyłu energii. W skali międzynarodowej w rynku tym uczestniczyć mogą kraje, których systemy elektroenergetyczne są wzajemnie połączone i w praktyce tworzą jeden wspólny system.

Uczestnicy tego połączonego systemu muszą spełniać określone wymagania techniczne gwarantujące jego sprawne funkcjonowanie. W skrajnych przypadkach, awaria powstała w jednym z systemów krajowych przenosi się na systemy krajów sąsiednich. Przykładem tego była awaria mająca miejsce w północnych Niemczech w dniu 4 listopada 2006 roku, której skutkiem była przerwa w dostawie energii do 10 milionów klientów z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii.

Kraje europejskie, których systemy narodowe tworzą jeden wspólny europejski system elektroenergetyczny należą do organizacji o nazwie UCTE.

UCTE jako organizacja koordynuje interesy operatorów systemów przesyłowych z 20 europejskich krajów, których wspólnym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa działania międzynarodowego systemu elektroenergetycznego. Członkami są firmy przesyłowe z krajów UE (Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Włoch) oraz z Bośni-Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Federalnej Republiki Jugosławii, Macedonii, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Węgier .

Polski system elektroenergetyczny połączony został z systemem krajów należących do UCTE w dniu 18 października 1995 r. .

Chęć przyłączenia do sieci UCTE w 2007 roku zadeklarowały Litwa, Łotwa i Estonia. Proces ich przyłączenia nie będzie jednak łatwy, gdyż ich systemy są zaprojektowane do współpracy z systemem Rosyjskim, więc wymagają bardzo wielu zmian .

Odrębną część europejskiego rynku energii tworzy rynek skandynawski obejmujący Szwecję, Norwegię, Finlandię i Danię. Połączone systemy tych krajów tworzą grupę o nazwie NORDEL .

W obecnej chwili europejski system energetyczny jest bardzo sprawnie zarządzany i ciągle rozwija się technologicznie. Nie mniej jednak dzięki zarządzeniom Unii Europejskiej staje się również coraz bardziej przyjazna środowisku.

Na koniec warto wspomnieć o uruchomionym w 2007 roku projekcie ITER, który mógłby zakończyć europejskie (i nie tylko) problemy energetyczne. W projekcie tym oprócz UE uczestniczą Rosja, Korea Południowa, Chiny, Japonia, USA oraz Indie. Zakłada on w ciągu 30 lat zbudowanie reaktora termojądrowego, który dałby ludzkości nieograniczony dostęp do energii, bez żadnych skutków ubocznych dla środowiska. Pozostaje jedynie trzymać kciuki za powodzenie realizacji projektu.

Do góry