Ocena brak

Europejski system elektroenergetyczny: „Blackout” jako negatywny aspekt połączenia systemów krajowych - Definicja „blackoutu”

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

"Blackout" – tak nazywamy przerwę w pracy systemu elektroenergetycznego lub jego znacznej części, powodującą zanik napięcia w sieci elektroenergetycznej na dużym obszarze. Przyczyny i przebieg tego zjawiska są w każdym przypadku inne, natomiast można mówić o podobnym generalnym schemacie rozwoju awarii systemowej typu "blackout".

W wyniku nałożenia się kilku losowych zdarzeń (awarie sieciowe, planowe bądź awaryjne odstawienia bloków elektrowni, gwałtowne zjawiska atmosferyczne) dochodzi do przekroczenia krytycznych wartości podstawowych parametrów technicznych pracy systemu (częstotliwości i napięcia), a następnie do automatycznego odłączania od sieci jednostek wytwórczych i utraty napięcia na całym obszarze objętym zakłóceniem. Charakterystyczną cechą awarii systemowych jest ich kaskadowość, niekiedy używa się pojęcia "efekt domina". Po ustabilizowaniu się sytuacji operator systemu przesyłowego przystępuje do odbudowy systemu, która może trwać nawet kilka dni .

Do góry