Ocena brak

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Hiszpania - wyjście z izolacji

Autor /Bolemir Dodano /08.05.2012

 

Zupełnie swoista była powojenna sytuacja frankistowskiej Hiszpanii. Po woj­nie domowej 1936 - 1939 r. przez kilka lat trwały represje. Łącznie, w latach 1936-42 zginąć miało (według trudnych do sprawdzenia informacji (2,5 min obywateli tego kraju. Przez szereg lat po wojnie domowej trwały egzekucje. W więzieniach i obozach przebywały tysiące antyfaszystów. Do r. 1948 w Hisz­panii działała komunistyczna partyzantka.

Nikła jej efektywność spowodowała wydanie w Moskwie przekazanego przez KP Hiszpanii rozkazu o zaprzestaniu jej działania. Po wojnie Hiszpania była izolowana, a ONZ, do której jej nie przyjęto, zaleciła jej pełny bojkot. Sytuacja zmieniła się jednak w latach zimnej wojny.

Względy militarne zdecydowały o zbliżeniu na linii Waszyngton-Madryt i rozpoczęciu współpracy wojskowej (zapoczątkowanej zresztą pod koniec II wojny światowej). Niebawem w Hiszpanii pojawiły się amerykańskie bazy woj­skowe o strategicznym znaczeniu (na mocy paktu madryckiego z USA, 1954). Z sąsiednią Portugalią łączył Hiszpanię pakt iberyjskiJ1952).

W roku 1955 Hiszpania została przyjęta do ONZ. Dopiero jednak w następnym dziesięcioleciu doszło w tym kraju do istotnego przyśpieszenia rozwoju gospodarczego. Wiązać je można także z przemianami wewnętrznymi, w wyniku których poczynając od 1945 roku katolickie grupy technokratyczne zdominowały w obozie rządzącym faszystowską prawicę.

Podobne prace

Do góry