Ocena brak

EUROPA, miesięcznik społ.-lit

Autor /kacperka Dodano /20.02.2012

EUROPA, miesięcznik społ.-lit., wyd. w Warszawie 1929-30 (łącznie 13 nrów); zał. i red. przez S. Baczyńskiego, miał być kontynuacją tyg. > „Wiek XX". Pismo o orientacji demokr., zbliżone było do PPS. Zajmowało się zagadnieniami organizacji i upowszechnienia kultury i oświaty, funkcjami społ. literatury i krytyki lit.; starało się podtrzymywać kontakty z eur. myślą artyst. (np. międzynar. ankieta n.t. sztuki nowoczesnej). Obok redaktora nacz., nadającego E. charakter ofensywny i zaczepny (polemiki z wieloma ugrupowaniami, od „Skamandra" po lewicowy „Miesięcznik Lit."), oblicze pisma kształtowali członkowie zespołu red.: K. Irzykowski (m. in. art. O godność krytyki w nrze 1) i J.N. Miller, przejściowo także W. Strzemiński (kierownik działu piast.), który zdołał pozyskać współpracę kilku przedstawicieli awangardy: J. Kurka, J. Przybosia (programowy art. Na odcinku poetyckim w nrze 6), S. Młodożeńca, M. Czuchnowskiego; ponadto wśród współpracowników m. in. B. Hertz, L. Kruczkowski, S. Zahorska.

OLP VI1 (J. Speina); T. KŁAK „E."-Między awangardą i polityką, w: Czasopisma awangardy, cz. 1, Wr. 1978.

Jan Wojnowski

Do góry