Ocena brak

Europa jako region międzynarodowy – charakterystyka geopolityczna

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Charakterystyka geopolityczna Europy. Europa jako region międzynarodowy wykształciła własne i niepowtarzalne cechy i odznaczała się dużym zróżnicowaniem. Sprzyjał temu czynnik geograficzny. Ten niewielki, w porównaniu z innymi kontynentami (10,5 mln. Km 2), ma w znacznej części (zachodniej i środkowej) bogato ukształtowaną powierzchnię, ułatwiającą narodom tworzenie państw otoczonych naturalnymi granicami i powoduje także wyodrębnianie się subregionów.

Dobre warunki klimatyczne i dość znaczne zasoby surowcowe stwarzały też korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa i samowystarczalności żywnościowej oraz budowy przemysłu. Europa była i jest dzięki temu kontynentem gęsto zaludnionym z wieloma ośrodkami przemysłowymi oraz skupiskami miejskimi. Ma też korzystne położenie geopolityczne, a dostęp do Oceanu Atlantyckiego i pięciu mórz, przy wyjątkowo dobrze rozwiniętej linii brzegowej oraz bezpośrednim połączeniu lądowym z Azją i dogodnym z Afryką, oddawał w ręce Europejczyków ważne strategiczne drogi komunikacyjne. Pozwalały one na ekspansję zew., chroniąc natomiast przed inwazją ludów spoza Europy, bezradnych wobec lepiej rozwiniętych technicznie (szczególnie w dziedzinie militarnej) i posiadających często silne floty państw europejskich.

Politycznie Europa nigdy nie była zjednoczona. Istniała na jej obszarze znaczna liczba państw o często przeciwstawnych interesach. Większe i trwalsze struktury tworzyły się poważnie w okresie lub na wypadek wojny. Najczęściej w obliczu zagrożenia hegemonistycznymi dążeniami któregoś z państw lub narodów. Państwa miały w większości charakter narodowy, ale ich granice nie zawsze pokrywały się z zasięgiem terytorialnym poszczególnych grup etnicznych. Istniały także narody pozbawione państwowości.

Do góry