Ocena brak

Eurokanały logistyczne - Umowy międzynarodowe w ramach tworzenia kanałów eurologistycznych

Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011

Przygotowania paneuropejskiej sieci transportowej do konfigurowania eurologistyki znalazły wyraz w zawartych dwu¬stronnych i wielostronnych umowach międzynarodowych. i tak, uzgodnienia w ramach RU, czyli Międzynarodowej Unii Transportu

Drogowego w Genewie dotyczyły zobowiązania państw europejskich do realizacji wielostronnych konwencji transportowych między innymi w zakresie:

• liberalizacji dostępu operatorów z Europy Środkowo-wschodniej do międzynarodowych rynków transporto¬wych,

• wolnego wyboru gałęzi transportu przez użytkownika. Innym przykładem jest umowa ATP dotycząca warunków przemieszczania produktów transportem specjalistycznymi, na mocy której Polska dostosowuje warunki przewozu produk¬tów konsumpcyjnych do standardów europejskich. Nadto wa¬runkiem dostosowania polskiego transportu do tworzenia eurosystemu logistycznego są:

- Umowy Europejskie o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych (AGC),

- porozumienie (UIC) w sprawie parametrów taboru kole¬jowego,

- porozumienie o Głównych liniach Transportu Kombinowanego (AGTC),

- umowy europejskie o głównych Drogach Ruchu Międzynarodowego (AGR),

- dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie wymagań technicznych dla taboru samochodowego.W ramach budowanej sieci eurologistycznej ważnym zadaniem jest intensyfikacja wspólnych inwestycji infrastruktural¬nych oraz, serwisów transportowych, których przykładem są:

Eurotunel,

• Trainssyberyjski Most kontenerowy,

• Transsyberyjska Autostrada.

Warunkiem rozwoju eurosystemu logistycznego są takie działania, jak:

liberalizacja w odniesieniu do koncesji,

kontrola nad praktykami monopolistycznymi,

• ustanawianie technicznych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska,

• powszechne wdrażanie informatyzacji w systemach eurologistycznych.Najbardziej przydatną dla eurologistyki formą sieci rozległych jest sieć łącznosci satelitarnej ze względu na fakt, że jej użytkownicy nie są uzależnieni od obecnej infrastruk¬tury komunikacyjnej. Dla eurosystemów logistycznych oznacza to:

• łączność satelitarną z eksploatowanymi obiektami ru¬chomymi. w tym możliwość satelitarnej nawigacji środ¬ków transportu z dokładnością do kilku metrów w sys¬temie Global Positioning System (GPS),

• łączność telefoniczną, taksowa i transmisji sygnałów alarmowych.Warunkiem koniecznym utworzenia konfiguracji sieci logistycznej jest połączenie kanałami eurilogistycznymi punktów modalnych sieci, takich jak magazyny ogniw produkcji, dystrybucji czy detalu.

Podobne prace

Do góry