Ocena brak

Eurokanały logistyczne - Metoda wielkiego koła

Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011

Jedną z metod wyboru najkorzystniejszego układu dróg transportowych, łączącego punkty składowaniu zapasów jako punktów modalnych sieci logistycznej jest metoda wielkiego koła. Istota tej metody polega na wykorzystaniu krzywizny ziemi, a także takich źródeł, jak mapy nawigacyjne, encyk¬lopedie itp. Jeśli przyjmujemy że:

DAB - to odległość między punktami: A i B,

LATA - szerokość geograficzna punktu A,

LONGA- długość geograficzna punktu A,

LATB - szerokość geograficzna punktu B,

LONGB -długość geograficzna punktu B, to wzór wielkiego koła przedstawia się następująco:

DAB=3959{cos[sin(LATA)sin(LATB) + cos(LATA)cos(LATB)cos(LONGB-LONGA)]}

Podobne prace

Do góry