Ocena brak

Eurazja - Tektonika

Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011

Istnienie bloków kontynentalnych i zagłębień oceanicznych , tak charakterystycznych dla powierzchni litosfery , wiąże się z historią i jej kształtowania się przez w wewnętrzne procesy w bryle ziemskiej . W historii rozwoju kontynentu Eurazji i jej dzisiejszej strukturze nie trudno odczytać, w jaki sposób i kiedy początkowo izolowane bloki lądowe połączyły się ze sobą i jak różnice budowy geologicznej . Najstarszymi ośrodkami lądowymi dzisiejszej Eurazji jest 6 prekambryjskich bloków , zwanych tarczami , pokrytych częściowo seriami skał młodszych . Są to platformy : wschodnioeuropejska , syberyjska , koreańsko - chińska , sundajska , obejmuje Indochiny i Borneo ( w środkowej części zapadająca pod powierzchnię morza ) , indyjska i arabska , która jest właściwie częścią platformy afrykańskiej .

W orogenezie kaledońskiej powstały góry na północno - zachodnich peryferiach platformy wschodnioeuropejskiej , a szczątki tego łańcucha zachowały się w północnej części Wysp Brytyjskich i na Półwyspie Skandynawskim oraz miejscami w obrębie młodszych struktur fałdowych zachodniej części Europy . Struktury hercyńskie częściowo przeplatają się ale w zasadzie otaczają je od strony zewnętrznej , stanowiąc dalszy etap w rozrastaniu się lodów, jak również w spajaniu poszczególnych bloków prekambryjskich ze sobą . Ostatni etap kształtowania się kontynentów euroazjatyckiego stanowiła orogeneza alpejska , dzieląca się z resztą na szerek faz . We wcześniejszych fazach które rozpoczęły się jeszcze w erze mezozoicznej , powstały struktury fałdowe północno - wschodniej Syberii ( Góry Wierchońskie , Czerskiego , Sichote Aliń ) Transhimalaje , pasma górskiej centralnej części Półwyspu Indochińskiego i półwyspu Malakka .

W młodszych fazach , które miały miejsce w erze kezozoicznej , wykształcił się potężny , równoleżnikowy łańcuchów alpiódów , położony w strefie dzielącej bloki kontynentalne północne ( europejski , syberyjski i chiński ) od bloków kontynentalnych południowych ( afrykańsko - arabskiego oraz indyjskiego ) , które we wcześniejszych etapach rozwoju Ziemi należały do hipotetycznego lądu , zwanego Godwaną . Wynikiem młodszych ruchów tektonicznych są współczesne stosunki hipsometryczne. Kontynent Eurazji cechuje się pod tym względem największymi kontrastami. Występują tu bowiem zarówno najwyższe góry na Ziemi , jak i najgłębsze depresje , najrozleglejsze wyżyny i wielkie niziny.

Do góry