Ocena brak

Eurazja - Położenie

Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011

Już od starożytności we wschodniej części Morza Śródziemnego przeciwstawiano ziemie położone na zachód od Morza Egejskiego , które nazywano Europą , lądowi leżącemu na wschodzie i nazywa - nemu Azją . O ile jednak pozostałe kontynenty są wyraźnie wyodrę - bnione , to Europa i Azja tworzą jeden wielki , ciągły obszar lądowy ,czyli kontynent . Rozróżnienie Europy i Azji jest czysto umowne , choć ze względu na tradycję i " europocentryczny " punkt widzenia współczesnej nauki jest powszechnie stosowane , nawet w pracach fizycznogeograficznych , tzn . opartych o kryteria przyrodnicze , a nie historyczne . Kontynent obejmujący tradycyjną Europę i Azję , nazwano w drugiej połowie XIX w. Eurazją .

Wraz z pobliską Afryką i Australią należy on do zgrupowania lądów , oddzielonego wielkimi basenami oceanicznymi Atlantyku , Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku od drugiego mniejszego zgrupowania które tworzą : Ameryka Północna , Południowa i Antarktyda . Pierwsze z tych zgrupowań lokowane jest na umownej półkuli wschodniej , drugie na półkuli zachodniej , do której jednak przy takim podziale nie można zaliczyć Antarktydy . Eurazja stanowi pólnocną część zgrupowania " wschodniego " i leż całkowicie na północy od równika . Tylko włączony umownie do Azji archipelag Indonezji położony jest częściowo na południe od równika .

Eurazja jest największym kontynentem globu ziemskiego , obejmującym około 54 mln km kwadratowych powierzchni , co stanowi przeszło 30 % wszystkich lądów Kontynent Eurazji odznacz się nie tylko dużą rozciągłością , lecz także masywnością mimo licznych półwyspów , mórz śródziemnych i przybrzeżnych oraz wielkich zatok , które go otaczają .

Podobne prace

Do góry