Ocena brak

Eurazja - Klimat

Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011

Zasadniczą rolę w kształtowaniu się stosunków klimatycznych na obszarze Euroazji odgrywają następujące czynniki :

1. położenie pomiędzy równikiem a biegunem północnym, a więc w różnych strefach krążenia mas powietrza

2. wielka rozciągłość lądu i oddalenie jego wnętrza od oceanu,

3. otoczenie centralnych części Euroazji pasmami górskimi.

Pasy klimatyczne Północne krańce kontynenty i wyspy arktyczne znajdują się w pasie klimatów okołobiegónowych , znajdujących się pod wpływem mas powietrza arktycznego , a w zachodniej części kontynentu również polarno-morskiego. Lato trwa tutaj krótko, a średnia temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi zaledwie kilka stopni. Na południe od koła podbiegunowego aż po mniej więcej kontynentu również polarno-morskiego. Lato trwa tutaj krótko, a średnia temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi zaledwie kilka stopni.

Na południe od koła podbiegunowego aż po mniej więcej 40 stopni celciusza szer. geogr. pn. rozciąga się pas klimatów umiarkowanych o zmiennym w ciągu całego roku typie pogody , spowodowanym mieszaniem się chłodnego powietrza polarnego (podbiegunowego) z ciepłym powietrzem zwrotnikowym (właściwie podzwrotnikowym).

Podobne prace

Do góry